Informace

Pozor! Dovolte, abychom Vás informovali, že se po celé České republice objevily a stále se dále objevují podvodné, fiktivně vystavené faktury za společnost AG25 s.r.o. Ve fakturách je nejčastěji uveden jako předmět „REKLAMNÍ PRÁCE V DÉLCE 1 ROKU od 2017-2018“. Jedná se o podvod, který již řeší policie ČR.

Společnost AG25 s.r.o. nemá žádné pohledávky do konce roku 2019. Pokud jste takovou fakturu dostali nebo Vás dokonce někdo telefonicky upomínal, obraťte se přímo na policii ČR. Děkujeme za spolupráci.